MOYA CREMONA

Via Dante, 78/b
26100 Cremona

0372 22395
info@moyasushi.it